Политика за защита на личните данни - imotiruse.eu

I. Обща информация:

Тази политика за поверителност посочва мерките, които се предприемат за защита на вашата поверителност. Защитата на личния живот на нашите клиенти, посетители и потребители е много важна за нас и ние го считаме за първостепенно важно. Ето защо, въз основа на тази политика за поверителност, ние искаме да ви информираме възможно най-добре, коя информация се събира, когато посещавате нашия уебсайт и когато попълните формата за добавяне на обява, и да обясним причините, поради които правим това и какви опции за контрол имате.
 

II. Събиране на лични данни:

а. Определение на личните данни
Под термина лични данни трябва да се разбира всички данни или информация (напр. Име, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане, ...), които се отнасят до идентифицируемо лице. Поради широката формулировка много данни могат да се разглеждат като лични данни.
 
б. Как се събират тези лични данни.
Използвайки нашия уебсайт, различни лични данни се събират по различни начини:
 
Личните данни се съобщават от вас самите (напр. Формата за контакт, ...) или които получаваме чрез използването на нашите услуги (напр. Модул за вход на нашия уебсайт, онлайн профил, споразумение ...);
Личните данни, които ви предоставяме за използването на нашите услуги (например формулиране на задача, сключване на споразумение, ...).
Различните начини за събиране на лични данни, разбира се, се подчиняват на техните специфични условия в законодателството за поверителност. Следователно е важно да се обяснят разликите между гореспоменатите методи за събиране.
 

1. Данните които събираме.

Личните данни за идентификация като име, адрес, имейл, телефонен номер са необходими за използването на нашите онлайн услуги (използването на формата за контакт, използването на части от уебсайта, за които е необходима регистрация, определянето на поръчката ...)
В зависимост от услугата, която искате да използвате, могат да бъдат поискани следните категории лични данни:
 
Лични данни за идентификация (име, адрес, имейл, телефонни номера, ...);
Снимки (профилни снимки, ...);
Притежания (земя, собственост или други владения, ...).
Предоставената от вас информация се счита за правилна и пълна. Когато съобщавате грешни данни, ние си запазваме правото да ви откажем достъп до нашите услуги.
 
Когато съобщавате личните си данни, ще бъдете помолени изрично да отбележите, чрез отметка, че сте съгласни с нашите условия за защита на лични данни.
 

2. Автоматично събиране на лични данни

Използвайки бисквитки и технологии за проследяване, различни лични и други данни се събират автоматизирано, просто като посетите нашия уебсайт:
 
Електронни идентификационни данни (IP адреси, времена на връзка, ...);
Данни за електронно местоположение (сближаване на местоположението, околната среда, ...);
Сърфинг поведение (кои страници се гледат, колко време се гледа уеб страница, кликвания, посещения, ...);
По кой канал се посещава уебсайтът ни (думи за търсене, чрез коя страница се посещава нашия уебсайт);
Кое устройство се използва (компютър, смартфон, таблет, ...);
Кой системен софтуер се използва (Windows, Android, Apple, ...);
Кой браузър се използва (IE, Mozilla, Chrome, ...);
Тези данни са напълно анонимни и следователно не могат да бъдат свързани с лични данни за идентификация, което означава, че администраторът не може да бъде идентифициран от субекта на данните. Разбира се, ако е необходимо, вашето съгласие за използването на бисквитки и технология за проследяване изрично се иска въз основа на Закона за далекосъобщенията. Това се основава на нашата политика за бисквитки, както е показано на нашия уебсайт.
 

Компетентен орган в случай на нарушения

 

Ако смятате, че гореспоменатите права не се спазват от нас и искате да подадете жалба, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg